BADANIE SATYSFAKCJI PRACOWNICZEJ

 

BADANIE SATYSFAKCJI PRACOWNICZEJ

Pracownicy w firmie stanowią jej najważniejszy zasób przyczyniający się do rozwoju i sukcesu firmy, jakości oferowanych produktów i usług.

Samopoczucie pracowników w pracy przedkłada się na wyniki firmy, dlatego też ważne jest utrzymywanie pozytywnej atmosfery i warunków pracy, posiadanie atrakcyjnego środowiska pracy, zaspokajanie potrzeb pracowników, które sprzyjają wykonywaniu obowiązków zawodowych.

Jakie korzyści płyną z badania zadowolenia pracowników?

Badania zadowolenia pracowników są to obiektywne oceny pokazująca pełne i aktualne informacje o:

  • słabych i mocnych stronach polityki personalnej
  • nastrojach panujących w organizacji
  • poziomie świadomości celów strategicznych firmy
  • poziomie zadowolenia ze sposobu zarządzania
  • przyczynach i miejscach konfliktów

Badanie Poziomu Satysfakcji Pracowniczej – jednorazowe kompleksowe badanie poziomu zadowolenia personelu, umożliwia zaplanowanie działań mających na celu wzrost efektywności poprzez wzmocnienie satysfakcji pracowników. Przy reorganizacji pozwala ocenić wpływ zmian na morale pracowników.

Badanie Opinii Pracowników – jednorazowe, doraźne badanie opinii. Jest najlepszą metodą na przygotowanie i zaplanowanie zmian organizacyjnych w taki sposób, który umożliwi szybkie i skuteczne ich wdrożenie.

Systematyczne Monitorowanie Poziomu Satysfakcji i Opinii Pracowników – poprzez zestawienie wyników z kilku badań w danym okresie można określić wpływ zmian z tego okresu na pracowników

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *