Jak napisać CV!

 

CV należy traktować jak materiał marketingowy rozsyłany do potencjalnych „klientów”– im lepiej „sprzedasz” w nim swoje kwalifikacje, tym większa szansa na zaproszenie do kolejnych etapów rekrutacji. Napisanie prawidłowego CV jest jedną z ważniejszych czynności w życiu zawodowym, dlatego też należy podejść do tego w sposób przemyślany i ukierunkowany na osiągnięcie wyznaczonego celu. Ze smutkiem przyznam się ze jako rekruter pierwszej weryfikacji poświęcam około 5 sekund. Musi być czytelnie, zachęcająco, bez wodolejstwa i absolutnie nie w klimacie pogrzebowy, chodź pewnie właśnie w tej branży kolorowe nie będzie zbyt dobrze postrzegane.

 

 

Pomyśl:

 • co chcesz o sobie powiedzieć przyszłemu pracodawcy
 •  czym wyróżniasz się spośród innych kandydatów,
 • jakie są Twoje mocne strony, przydatne w pracy o którą się ubiegasz,
 • jaka jest specyfika firmy, która otrzyma twoje CV

 

Forma

Można znaleźć wiele gotowych wzorów „idealnego CV” – zamieszczają je różne podręczniki, specjalistyczne dodatki do gazet i witryny internetowe, jednak naprawdę uniwersalny wzorzec nie istnieje. Każda osoba pisząca CV powinna na bazie tych wzorów sama wypracować taką formę, jaka będzie dla jej kwalifikacji najlepsza, pozwoli zaakcentować jej

mocne strony, będzie czytelna dla potencjalnego pracodawcy. Istnieje jednak kilka zasad, których bezwzględnie należy przestrzegać.

 

Przede wszystkim zwróć uwagę na to, aby Twoje CV było:

 •  uporządkowane i przejrzyste – odpowiednia kolejność informacji, wyszczególnienie najważniejszych z nich, używanie jasnego i zrozumiałego słownictwa,
 • schludne – staranne sformatowanie dokumentu (dobrana czcionka, rozplanowanie tekstu na stronie),usunięcie wszelkich błędów ortograficznych, gramatycznych czy literówek, biały papier formatu A4, bez zabrudzeń czy zagnieceń, wydruk dobrej jakości,
 • zwięzłe – wszystkie informacje wypunktowane, podawane równoważnikami zdań, bez zbędnych słów i ozdobników językowych, najlepiej umieszczone na jednej stronie A4 (doświadczenie zawodowe usprawiedliwia przekroczenie tej objętości, jednak nawet wówczas nie należy przekraczać objętości 2-3 stron, a szczegółowy opis dokonań zawodowych można dołączyć jako odrębny dokument),dostosowane do specyfiki firmy, która otrzyma Twoje CV (najbezpieczniej jest stosować klasyczne wzorce, jednak niektóre firmy, np. z branży informatycznej czy reklamowej wręcz preferują niestandardowe sposoby prezentacji).

 

Jeśli dołączamy do CV fotografię, powinna to być fotografia oficjalna, formatu legitymacyjnego. Dobrze jeśli fotografia jest zeskanowana i stanowi stały element CV, jednak przy przesyłaniu CV drogą elektroniczną należy pamiętać, aby cały dokument nie miał zbyt dużej objętości.

 

Treść

Treść zawarta w CV musi być ściśle związana z ofertą pracy, o jaką się ubiegasz. Ilość informacji zawartych w CV powinna być na tyle duża, aby pracodawca był przekonany, że jesteś odpowiednią osobą na oferowane stanowisko, a równocześnie na tyle ograniczona, aby nie przekroczyć objętości jednej strony A4 oraz żeby nie zanudzać czytelnika

nieistotnymi faktami. Część informacji można rozszerzyć w liście motywacyjnym, ewentualnie zostawić do omówienia w czasie bezpośredniego spotkania.

 

Informacje, które należy zamieścić w CV:

 1. Informacje osobiste (imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę urodzenia) umieszczaj je zawsze na początku dokumentu. Jeśli podajesz swój adres e-mail zadbaj, by nazwa konta brzmiała odpowiednio poważnie dla pracodawcy, a nie np. swinka@poczta.com.
 2. Wykształcenie:
 • wypunktuj kolejne etapy nauki w kolejności od ostatniego do najwcześniejszych (zwykle najniższym etapem podawanym w CV jest szkołą średnia),
 • podaj lata nauki (od – do),
 • określ poziom osiągniętego wykształcenia, zaznacz jeśli jesteś jeszcze w trakcie nauki,
 • podaj nazwy szkół i uczelni oraz kierunki wykształcenia.
  • wypunktuj kolejne miejsca zatrudnienia w kolejności od ostatniego do najwcześniejszych,
  • w każdym punkcie podaj daty zatrudnienia (miesiąc i rok), pełną nazwę firmy, branżę w jakiej działa, zajmowane przez Ciebie stanowisko i główne zadania, które realizowałeś,
  • jeśli nie masz szczególnie dużego doświadczenia zawodowego pamiętaj, aby pisać także o dorywczej pracy wakacyjnej lub tymczasowej, stażach, praktykach zawodowych, wolontariacie, działalności w organizacjach – podkreślaj szczególnie te punkty, które mogą mieć związek z pracą, o jaką się starasz.
 • informacje o znajomości języków obcych koniecznie podawaj z określeniem aktualnego poziomu ich znajomości, warto też wspomnieć o nauce języka za granicą oraz posiadanych certyfikatach (np. FCE, CAE, itd.),
 • informacje o znajomości programów komputerowych wpisuj tak samo – podając zakres swojej wiedzy (programy, środowiska) i jej poziom,
 • ukończone kursy i szkolenia, posiadane certyfikaty i uprawnienia – podawaj wraz z pełną nazwą instytucji certyfikującej lub szkolącej i datach otrzymania certyfikatu lub przejścia szkolenia,
 • prawo jazdy – kategoria, rok otrzymania.
 1. Przebieg pracy zawodowej:
 1. Umiejętności i dodatkowe kwalifikacje

 

W CV można też umieścić zwięzłe wypunktowanie osiągnięć i dokonań pozazawodowych, określenie celu zawodowego czy też oczekiwań co do charakteru przyszłej pracy.  Zwykle też w ostatniej części CV umieszcza się informacje o swoich zainteresowaniach, hobby, jednak warto to robić jedynie wtedy, kiedy mogą one świadczyć o istotnych dla pracodawcy cechach charakteru, które mogą być dla pracodawcy ważne w związku z rodzajem pracy i stanowiskiem, o jakie się starasz. Dobrze jest też dostosować informacje zawarte w CV do treści ogłoszenia na które odpowiadasz, np. jeśli pracodawca w ogłoszeniu napisał „wymagane posiadanie własnego samochodu” – informacja o spełnianiu tego warunku także powinna znaleźć się w CV.

 

Niezbędnym elementem CV jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która najwygodniej umieścić w stopce dokumentu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883).”