Szkolenia, Fundusze Unijne. Płatny staż 1440 zł

plakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coaching Balance realizuje na zlecenie projekt aktywizacji zawodowej na terenie łódzkim.

Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej VIII. Zatrudnienie, Działania VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałania VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU: osoby powyżej 29 roku życia, pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy, bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • osoby po 50 roku życia,
 • długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach

70% uczestników projektu stanowić będą osoby zamieszkujące na terenie wskazanych powiatów województwa łódzkiego, tj. łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński, opoczyński, radomszczański, tomaszowski, łaski, pajęczański, poddębicki, zduńskowolski, kutnowski, łęczyński

CELEM GŁÓWNYM PROEJKTU jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia u 108 osób (65 kobiet i 43 mężczyzn) w wieku powyżej 29 roku życia, pozostające bez pracy zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego.

OFEROWANE WSPARCIE OBEJMUJE ŚCIEŻKĘ BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ:

 • spotkania z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy
 • szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb Uczestników oraz zapotrzebowania na łódzkim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych.
 • 3 miesięczne płatne staże zawodowe – 1440 zł

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 • stypendium szkoleniowe- wynagrodzenie za godzinę udziału w szkoleniu
 • stażowe – miesięczne wynagrodzenie za obywanie stażu
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 • catering
 • zaświadczenia, egzamin VCC lub równoważny

Okres realizacji projektu:

01.01.2017 – 31.12.2017 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *