Czy pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o preace bez wypowiedzenia bez winy pracownika?

Czy można zwolnić pracownika po 182 dniach zwolnienia lekarskiego i 3 miesiącach przebywania na świadczeniu rehabilitacyjnym, jeżeli świadczenie zostało mu przyznane na okres 5 miesięcy?
Niestety tak. Pracodawca może rozwiać bez wypowiedzenia z pracownikiem umowę o pracę, jeżeli upłynie już łącznie okres zasiłkowy i trzy miesięczny okres świadczenia rehabilitacyjnego.
Rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia jest sytuacją wyjątkową, dopuszczalna jedynie w ściśle określonych przez prawo przypadkach. W sytuacji gdy pracownik zachoruje i jest chroniony przed rozwiązaniem umowy jedynie przez określony czas po którego upływie pracodawca może skorzystać z prawa do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, bez winy pracownika, jeżeli  niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby trwa:
-dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
-dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące- gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.
Ponieważ upłyną już okres ochronny przed rozwianiem stosunku pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o prace bez wypowiedzenia w trybie art.53&1 i 2 k.p.
Jednak przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu takiej umowy pracodawca powinien zasięgnąć opinii reprezentującej pracownika organizacji związkowej. Ponad to jeżeli zwolniony w tym trybie pracownik zgłosi w okresie 6 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy zamiar powrotu do pracy niezwłocznie po odzyskaniu zdolności do pracy, pracodawca powinien w miarę swoich możliwości ponownie go zatrudnić. Przepisy nie wymagają jednak od pracodawcy, aby ponowne zatrudnienie pracownika nastąpiło na identycznych warunkach jak rozwiązany wcześniej stosunek pracy. Zarówno  stanowisko jak i wynagrodzenie mogą ulec zmianie i nie będzie to stanowiło naruszenia kodeksowych zapisów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *