CZY KREATYWNOŚCI MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ?

CZY KREATYWNOŚCI MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ?
Często uczestnicy programów rozwojów talentów z zakresu narzędzi myślenia i kreatywności zadają to pytanie: Czy naprawdę można nauczyć się kreatywności, czy człowiek po prostu się z tym rodzi?


Kto może być kreatyny?
Co zrobić, żeby stać się kreatywnym?

Praktyka i doświadczenie pokazują, że kreatywność można rozwijać, a z kreatywnością rodzi się każdy zdrowy psychicznie człowiek. Czyli kreatywność pozostaje w zasięgu ręki każdego z nas.
Kreatywność- to postawa i działanie twórcze umożliwiające dochodzenie do nowych idei, rozwiązań, koncepcji, skojarzeń. Słowo „kreatywny” pochodzi z języka łacińskiego, od słowa ” creo” – tworzę, produkuję, poczynam, daje czemuś początek, a łacinskie słowo ” kreatus” oznacza dziecko, potomek.

Proces kreatywny czyli inaczej proces tworzenia opiera się na 3 naszych własnych obszarach :

  1. Zasoby, inaczej wiedza, doświadczenia, dostęp do informacji a także źródła inspiracji, jaki dysponuje człowiek
  2. Wykształcony sposób myślenia i indywidualne zdolności intelektualne człowieka.
  3. Auto-motywacja , czyli wewnętrzna motywacja człowieka do tworzenia,

Kreatywny potencjał ludzkiego mózgu

Mózg ludzki składa się z ok. biliona komórek nerwowych które się odnawiają. Każda z nich może wytwarzać połączenia z ponad tys. innych komórek. „Ścieżki” połączeń nerwowych w mózgu powstają błyskawicznie a ich liczba oraz siła zależą od intensywności i jakości pracy intelektualnej, jaką człowiek wykonuje. Liczba wszystkich możliwości połączeń i kombinacji pomiędzy komórkami ludzkiego mózgu to wielkość wyrażona cyfrą 1, za którą stoi rząd zer o długości 10,5 miliona km.Oto wrodzony potencjał twórczy jakim dysponuje zwykły człowiek. Ten potencjał pozostaje w zasięgu jego ręki.

Jak go uruchomić i wykorzystać? To problemy z jakimi człowiek się zmaga.

Przeszkody na drodze do kreatywności
Prześledźmy teraz co nam utrudnia tworzyć, myśleć kreatywnie i uwierzyć że mamy zdolności twórcze od urodzenia.


Stłumienie w sobie natury dziecka

Prawdopodobnie nikt nie ma wątpliwości co do wielkiej kreatywności dzieci. Badania nad dziećmi potwierdzają ich wyjątkową siłę w tej dziedzinie. Dzieci nie trzeba uczyć kreatywności a przede wszystkim starać się jej nie zabijać. Dzieci korzystają z wyobraźni i potrafią zbaczać z utartych ścieżek. Czynią to dzięki temu że nie boją się błędów, myślą elastycznie i chętnie eksperymentują. Dorośli tracą te cechy i umiejętności oraz tłumią w sobie pozytywne aspekty natury dziecka, dzieje się tak m.in na skutek powielania nie korzystnych kulturowych wyobrażeń o tym, jaki powinien być dorosły oraz niewłaściwych metod edukacyjnych zarówno w domu jak i w szkole, które dorośli nieświadomie powielają w miejscu pracy. Często dorośli w przeciwieństwie do dzieci stają się mało elastyczni, nie dają sobie marginesu do popełniania błędów, myślą schematycznie i mało korzystają z wyobraźni.

Przekonania na temat własnego potencjału intelektualnego


Pomimo wielu publikacji na temat odkryć pracy mózgu jako całości, w społeczeństwie ciągle panują opinie, że jebak jedni ludzie myślą lewą a inni prawą półkulą. Na skutek czego ” prawopółkulowców” nazywa się kreatywnymi, artystami zajmującymi się sztuką, a „lewopółkulowców” – logicznymi i ścisłymi, zajmującymi się biznesem. Stąd już prosta droga do wykształcenia szkodliwego przekonania o ludziach wykonujących pewne zawody np. biznesmenów, finansistów, jako o tych którzy z natury nie mogą być kreatywni.
Dzisiejsza nauka pokazuje mózg w zupełnie inny świetle. Ludzki mózg pracuje jako całość co można porównać do tego jak pracuje ciało ludzkie podczas biegu. Pracuje zarówno prawa, jak i lewa strona ciała. Pomimo iż w mózgu można zlokalizować ośrodki, które stają się bardziej aktywne podczas specyficznych zadań( lewa półkula, prawa półkula), obie półkule pracują w połączeniu napędzając się wzajemnie jak tryby kół zębatych. Na podstawowym poziomie obie półkule angażują się w pracę przy zadaniach niezależnie od dziedziny. Jeśli człowiek rozwija tylko umiejętności uaktywniające bardziej jedna z półkul, myśli i działa nie efektywnie niezależnie od dziedziny swojej aktywności i nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału nawet w dziedzinie którą się zajmuje. Fałszywe przekonanie na temat pracy półkul katastrofalnie obniżają możliwości twórcze w wymiarze jednostek, grup i organizacji.

„Jak żelazo bez czynności rdzewieje, a woda gnije lub marznie od zimna, tak umysł psuje się bez ćwiczenia”
Leonard da Vinci

Świat współczesnego człowieka zwłaszcza człowieka biznesu, bardzo ceni słowo pisane, ceni liczby , racjonalne, przyczynowowo-skutkowy sposób argumentowania.
Mniej miejsca pozostawia dla intuicji, spontanicznego obejścia opartego na insightach mających niejednokrotnie uzasadnienie raczej w obszarze nieświadomości niż w rozumie. Takie podejście nie sprzyja rozwojowi kreatywności, które nie rzadko na pewnych etapach wymaga porzucenia racjonalności i przewidywalności, a zaryzykowania wyprawy ścieżką intuicji i wykorzystywania potęgi nieświadomości.

Automatyzm umysłowy

Umysł ludzki to wspaniałe narzędzie. Jedna warto pamiętać, że jedna z jego podstawowych skłonności stanowi dążenie do zautomatyzowania możliwie największej liczby czynności w przejście w  stan odpoczynku. Takie działanie umysłu możemy porównać do drążenia rowków w podłożu. Raz wydrążony rowek staje się miejscem przepływu wody, podobnie jak raz wydrążona ścieżka umysłowa staje się sposobem myślenia na jakiś temat. Raz przetarty szlak nawet bardzo wąski, zaprasza do korzystania z niego. Przepływająca woda powoli zmienia rowek w koryto, a wielokrotnie użyta ścieżka mentalna staje się „arterią”. Tak powstają automatyzmy mentalne które bardzo ułatwiają życie ale także powodują to że nie potrafimy wyobrazić sobie że można o problemie zadaniu,  pomyśleć w inny niż dotąd sposób. Tym czasie kreatywność wymaga porzucenia raz po raz utartych ścieżek. Zbaczania ze szklaków i unikania ruchu na arteriach mentalnych. Wyobraźnia nie lubi chodzić tym samymi drogami. cdn.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *