Coaching kariery ? dla kogo?

Coaching kariery skierowany jest do osób, które:

 • stoją na początku swojej kariery i chcą nią świadomie pokierować
 • pragną rozwoju swojej kariery, otworzenia się na możliwości awansu
 • są zdecydowane na wprowadzenie konkretnej zmiany w swojej sytuacji zawodowej
 • stoją przed znaczącymi decyzjami zawodowymi
 • przerwały rozwój swojej kariery, np. z powodu wychowywania dzieci
 • utraciły pracę w wyniku okoliczności zewnętrznych
 • mają wątpliwości co do obranej ścieżki zawodowej, w kontekście własnych aspiracji i potencjału

Coaching kariery nie jest doradztwem zawodowym. Coach kariery nie doradza klientowi, ale wspiera klienta w ocenieniu jego własnej sytuacji, tak aby klient wyraźniej zobaczył, gdzie jest – jakie są jego umiejętności, kwalifikacje, mocne strony, a następnie określił, gdzie chciałby być, co chciałby robić, jakie swoje zdolności, kwalifikacje chciałby wykorzystywać, co dla niego jest ważne w pracy, kim chciałby być. Klient zauważa jakie cechy, umiejętności potrzebuje w sobie rozwinąć, aby dobrze pokierować swoją karierą. W wyniku coachingu kariery klient dzięki podjęciu świadomych, ukierunkowanych działań, może znacznie zwiększyć zadowolenie z własnego rozwoju zawodowego i satysfakcję z pracy.

W procesie coachingu kariery klient dzięki wsparciu coacha:

 • bardziej uświadamia sobie swoje oczekiwania co do rozwoju swojej kariery,
 • precyzuje swoje cele zawodowe i sposoby ich realizacji,
 • optymalizuje swoje decyzje i działania,
 • zapewnia sobie satysfakcjonujący rozwój kariery zgodny z jego aspiracjami zawodowymi i życiowymi wartościami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *