Rekrutacja i selekcja

rekrutacja

Rekrutacja i selekcja to unikalna możliwość dowolnego skomponowania usługi rekrutacyjnej w zależności od specyfiki projektu, potrzeb i budżetu klienta.

1. Executive search

Rekrutacja menedżerów wyższego i średniego szczebla. Najskuteczniejszą metodą dotarcia do wysokiej klasy menedżerów i zmotywowania ich do podjęcia rozmów o ofercie pracy są poszukiwania bezpośrednie prowadzone przez najbardziej doświadczonych konsultantów naszej firmy. Właściwych osób poszukujemy opierając się na wnikliwej analizie rynku, znajomości poszczególnych branż, rozbudowanej sieci kontaktów oraz stale aktualizowanej bazie danych.

2. Rekrutacje specjalistyczne- Direct search

DIRECT SEARCH celem jest poławianie kandydatów-pereł na kluczowe stanowiska

3. REKRUTACJE MASOWE

Oferujemy kompleksową obsługę dużych projektów rekrutacyjnych bądź pomoc w wybranych, krytycznych momentach procesu. Wspieramy klientów w planowaniu i realizacji kampanii rekrutacyjnej, dobieramy narzędzia selekcji dostosowane do specyfiki projektu, przejmujemy odpowiedzialność za konkretne etapy rekrutacji i selekcji, pośredniczymy w kontaktach z kandydatami. Na życzenie klienta przygotowujemy analizy dostępności kandydatów na określonych rynkach.

4. Oto w jaki sposób realizujemy projekty rekrutacyjne:

badania

1. Konsultacje z Klientem oraz analiza stanowiska
Podczas spotkania z Klientem staramy się zawsze jak najdokładniej określić kompetencje pożądanego Kandydata, poziom jego doświadczenia, cechy osobowości, potencjał czy też inne elementy, które są wymagane bądź tez preferowane przez Klienta.

2. Analiza lokalnego rynku pracy oraz publikacja ogłoszeń rekrutacyjnych

3. Wywiad telefoniczny

4. Sesje z elementami AC

5. Na życzenie klienta Assessment Center lub badania psychometryczne kandydatów

6. Prezentacja raportów

7. Aranżowanie spotkań z kandydatami

8. Udzielenie informacji zwrotnej i przedstawienie ofert pracy

Nasze usługi objęte są 6 miesięczną gwarancją w przypadku stanowisk specjalistycznych, 9 miesięczną dla stanowisk kierowniczych oraz 12 miesięczną w przypadku stanowisk dyrektorskich lub top management.

Oznacza to, że jeśli w tym czasie zatrudniony kandydat odejdzie z własnej inicjatywy lub zostanie zwolniony ze względu na niespełnienie stawianych przed nim oczekiwań, nasza firma będzie zobowiązana do przedstawienia kolejnych kandydatów, aż do momentu zatrudnienia nowej osoby na tym stanowisku.