Outplacement-program zwolnień monitorowanych

outplacement

Trudne decyzje restrukturyzacyjne warto podejmować odpowiedzialnie i z troską o ludzi, których one dotyczą. Efekty tych decyzji przekładają się nie tylko na stosunki społeczne w firmie ale również na wyniki biznesowe oraz wizerunek firmy. Dzięki szeregowi dedykowanych i kompleksowych działań realizowanych w ramach tej usługi zwalniany pracownik otrzymuje wsparcie w tym trudnym etapie swojego życia zawodowego, a przedsiębiorstwo ma szansę wykazać się jako odpowiedzialny pracodawca i zachować „przyjazną twarz” zarówno wobec zwalnianych, jak i tych, którzy w niej pozostają

Naszych Klientom biznesowym oferujemy programy outplacementowe. Ich celem jest pomoc firmom w przeprowadzeniu zwolnień monitorowanych czyli usługa wsparcia pracodawcy w zakresie przeprowadzenia procesu zwolnień, jak i pomocy osobom, które straciły pracę.

Koncentrujemy się na tym , by odejście pracownika z firmy przebiegało w jak najmniej konfliktowy sposób oraz by zwolnione osoby w jak najkrótszym czasie znalazły nowe zatrudnienie.

Wysokie efekty naszej działalności osiągamy dzięki temu, że naszą pracę traktujemy jako prawdziwą misję, dzięki której możemy pomóc nie tylko całym organizacjom, ale przede wszystkim setkom pojedynczych osób, które tracąc pracę, naprawdę tej pomocy potrzebują

KORZYŚCI OUTPLACEMENTU

 • Minimalizacja negatywnych nastrojów i napięć związanych z redukcją zatrudnienia wewnątrz firmy
 • Ułatwienie negocjacji ze związkami zawodowymi Budowanie wizerunku dobrego pracodawcy
 • Redukcja kosztów związanych ze zwolnieniami (kosztów postępowań prawnych czy spadku efektywności pozostałych pracowników)
 • Podniesienie poziomu identyfikacji z firmą u pozostałych pracowników
 • Ograniczenie poziomu stresu i poczucia zagrożenia w firmie

outplacement

Outplacement może obejmować: doradztwo psychologiczne, pomoc w szukaniu nowego miejsca pracy, określenie optymalnej ścieżki rozwoju zawodowego, finansowanie szkoleń, kursów doszkalających, pomoc w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

Outplacement Executive

Osoby odchodzące w sposób nagły i zaskakujący z najwyższych stanowisk mierzą się zazwyczaj z zestawem wyzwań, których natężenie w każdym przypadku jest inne. Przemyślane i sensowne odbudowanie kariery po odejściu z ostatniej firmy nie jest w przypadku dyrektorów i członków zarządów zadaniem na kilka dni czy kilka tygodni.

Wspieramy Naszych klientów opracowujac wraz z nimi strategię ‚akwizycji’ własnej osoby. Pomagamy poznać najnowsze zasady gry na rynku pracy, przygotować i wykonać z własnej inicjatywy podstawowe zadanie – znalezienia nowego wyzwania na menedżerskim stanowisku.

„Szyty na miarę” indywidualny program menedżerski jest starannie planowany, a jego przebieg jest zależny od indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego z uczestników.

 • Sesje doradcze
 • Coaching kariery
 • Networking
 • Nawiazanie współpracy Executive Search
 • Sesje testowe
 • Ukierunkowanie i wybór właściwej kontynuacji kariery
 • Wsparcia prawne
 • Wzmocnienie autoprezencji
 • Bazy danych o rynku i zmianach

outplacement

Outplacement indywidualny

Programy indywidualne w całości opierają się na indywidualnych sesjach z konsultantem kariery, odbywająca się w kilku sesjach (od dwóch do czterech) trwająca jednorazowo do czterech godzin. Jest to rozwiązanie skierowane najczęściej do kadry menedżerskiej, kierowników, mistrzów.

Outplacement Grupowy:

Doskonale zdajemy sobie sprawe z emocji, ukrytych złosci, zagubienia, dlatego towarzyszymy Panstwu w całym procesie zmiany ich kariery zapewniając wielowymiarowe wsparcie na wszystkich jego etapach

Naszym wyróznikiem jest docieranie do ukrytego rynku pracy poprzez bezpośrednie kontakty z pracodawcami.
Działania outplacementu grupowego opieramy na:

 • Warsztaty poszukiwania pracy( poruszanie się po rynku pracy, definiowanie swoich kompetencji i umiejetnosci, pisanie cv i listu motywacyjnego, ukierónkowanie możliwych wyborów zawodów, techniki poszukiwania, podniesienie umiejetnosci prezentacji swoich kompetencji na rozmowie kwalifikujacej)
 • Konsultacje indywidualne( okreslona liczba spotkan, sprofilowanie indywidualnej oferty osoby wchodzacej na rynek pracy)
 • Poszukiwanie pracy poprzez bezposrednie kontaktowanie się z pracodawcami, rekomendacja klientów outplacementu
 • Warsztaty przedsiebiorczosci( formalne i prawne przygotowanie do otworzenia własnej działalnosci gospodarczej)
 • Punkty kariery( usługi administracyjne, mozliwosc korzystania z inernetu dla potrzeb osób bioracych udział w progranie outplacement)