Ocena kompetencji

„Liderem jest ten, kto widzi więcej niż inni, patrzy dalej niż inni i kto dostrzega rzeczy, zanim zobaczą je inni.”
L. Eims

Poznanie potencjału tkwiącego w pracownikach jest pierwszym krokiem do sukcesu przedsiębiorstwa. Aby zbudować dobry zespół, musimy wiedzieć, jakie cechy rozwijać i doskonalić u podwładnych. Wychodząc naprzeciw coraz większemu zainteresowaniu kadry zarządzającej badaniami kompetencji zawodowych, proponujemy Państwu szereg sprawdzonych działań w tym zakresie. Badania takie jednoznacznie określą prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu przez pracownika i wskażą optymalną ścieżkę dalszego rozwoju zawodowego.

Assessment Center / Development Center

Ocena kompetencji

Assessment Center / Development Centre Coaching Balance to metoda oceny kompetencji oraz potencjału zawodowego kandydatów do pracy lub pracowników. Ocena ta formułowana jest na podstawie obserwacji potencjalnego lub obecnego pracownika w trakcie wykonywania zadań zbliżonych do występujących w sytuacji pracy.

Polecamy jej stosowanie :
• przy rekrutowaniu pracowników na kluczowe stanowiska oraz na stanowiska wymagające kompetencji interpersonalnych;
• przy określaniu potencjału organizacji w oparciu o kompetencje pracowników;
• przy planowaniu awansów, budowaniu ścieżek karier, tworzeniu planów sukcesji;
• przy tworzeniu nowych stanowisk lub definiowaniu zadań na stanowiskach dotychczasowych;
• w czasie diagnozowania potrzeb szkoleniowych i planowania szkoleń;
• podczas identyfikacja obszarów wymagających rozwoju oraz projektowanie ścieżek rozwoju zawodowego;
• przy wyszukiwaniu talentów (osób o wysokim potencjale);
• w czasie restrukturyzacji, gdy zachodzi potrzeba ponownego zdefiniowania kompetencji pracowników

Outdoor DPDevelopment Center

Zupełnie odmienne nowe narzędzie pozwalające na dostrzeżenie rzadko uwalnianych mechanizmów zachowań. Andrenalina, empatia, silne emocje, ekscytacja to jedne z wielu elementów wpływajacych na nasze zachowania. Outdoor Coaching Balance Development Center to unikalne i autorskie narzędzie służące do oceny kompetencji pracowników Państwa organizacji.