Interim HR Manager

Kiedy?

Podczas dłuższej nieobecności menedżera HR (spowodowanej na przykład długotrwałym wakatem, urlopem szkoleniowym, chorobą lub urlopem macierzyńskim) zastępujemy go zapewniając ciągłość realizacji celów i zadań funkcji HR. Interim Management sprawdza się również w sytuacjach akwizycji, przejęć firmy, relokacji pracowników, integracji czy konsolidacji procesów HR, kiedy dodatkowe wsparcie doświadczonego HR Menedżera może stać się kluczowe dla sukcesu takiego projektu.

Manager pomaga firmie poradzić sobie z trudnymi sytuacjami, korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia we wdrażaniu projektów.
Służy swoim know – how, którego akurat Klientowi brakuje, a za który Klient nie chce i nie potrzebuje płacić stale.

Interim Managera, gdy:
• Nie udało im się zatrudnić managera na stałe wystarczająco szybko i dzięki obsadzeniu stanowiska Interim Managerem zyskują doświadczone „głowę i ręce do pracy” od zaraz.
• Potrzebują do konkretnego projektu umiejętności, wiedzy i doświadczenia, którymi nie dysponują osoby zatrudnione obecnie w organizacji na stałe.
• Wystąpił nagły wakat spowodowany np. urlopem macierzyńskim lub inną nagła, nieprzewidzianą nieobecnością pracownika na ważnym dla firmy stanowisku.
• Potrzebują wsparcia dla konkretnego managera. Interim manager służy wtedy fachową wiedzą i doświadczeniem w dowolnym obszarze ekspertyzy.
• Stoją przed wdrożeniem istotnej inicjatywy, np. restrukturyzacją, fuzją, przejęciem, integracją, wejściem na giełdę, gruntowną zmianą procesów biznesowych i nie posiadają wystarczającej ekspertyzy w tym zakresie.
• Zamierzają przeprowadzić trudne zmiany w organizacji. W takich sytuacjach czasem konieczne jest dokonanie kontrowersyjnych zmian przy pomocy osoby z zewnątrz, która po zakończeniu projektu opuszcza firmę.
• Pragną zbudować i wdrożyć struktury niezbędne do realizacji nowych, „eksperymentalnych” zadań biznesowych dotychczas nie realizowanych przez firmę.
• Potrzebują nowej perspektywy rozwoju firmy bądź jednego z obszarów, której Interim Manager dostarcza poprzez określenie obecnego miejsca i dróg rozwoju i zaproponowanie konkretnych zadań do realizacji.

Outsourcing strategicznej funkcji personalnej

Dla małych i średnich firm działamy jako „zewnętrzny” Dyrektor Personalny, zapewniając stworzenie i wdrożenie procesów HR niezbędnych do dalszego rozwoju firmy i kontynuowania sukcesów rynkowych.