Doradztwo HR


Ludzie pracujący w organizacji, jeśli są dobrze przygotowani i zmotywowani, pracują nie tylko „dla siebie” ale dla rozwoju i umacniania swojej firmy na rynku. Realizują cele organizacji, przez co budują i umacniają jej przewagę konkurencyjną. Spójne strategie personalne pozwalają realizować nawet dalekosiężne cele firmy. Jakość funkcjonowania każdej organizacji jest więc ściśle połączona z jakością funkcjonowania jej pracowników.

Mając to na uwadze oferujemy Państwu naszą wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Proponujemy rozwiązania, które wynikają z indywidualnej analizy wskazanego obszaru. Każdorazowo przeanalizujemy zagadnienie i zaproponujemy najkorzystniejszy sposób prowadzenia działań, który pozwoli zmaksymalizować efektywność procesów ZZL w organizacji.
Do kluczowych obszarów, które warto przeanalizować dla osiągnięcia korzystnych rezultatów w organizacji należą m.innymi:

  • Budowanie strategii personalnej
  • Audyt dokumentacji personalnej
  • Modelowanie procesów HR
  • Opracowanie systemów wynagrodzeń
  • Budowanie systemów motywacyjnych
  • Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu kompetencji
  • Zarządzanie potencjałem HR w organizacji, a w szczególności zarządzanie talentami