HR i zarządzanie zasobami ludzkimi

Każdy człowiek jest inny i ma inne potrzeby. Prowadząc przedsiębiorstwo bardzo często nie zwracamy uwagi na potrzeby naszych pracowników, a później dziwimy się dlaczego dobrzy specjaliści odchodzą. W trakcie naszych szkoleń nauczymy Cię jak dbać o pracowników i spowodować, aby nie chcieli pracować dla nikogo innego.

Narzędzia HR

Talent jest darem uniwersalnym, ale potrzeba wielkiej odwagi, żeby go wykorzystać. Nie bój się być najlepsza.
— Paulo Coelho
Zwycięzca jest sam

W Erze Człowieka potencjał ludzki staje się siłą napędową wzrostu gospodarczego a talent wyznacznikiem konkurencyjności firm. Dzięki elastycznym rozwiązaniom skomponowanym wyłącznie dla waszej firmy, uwzględniającym indywidualność , kulturę organizacyjną każdej organizacji zapewniamy klientom szybki dostęp do innowacyjnych rozwiązań dla pionu ZZL.

Czy zasoby ludzkie mogą stanowić jeden z podstawowych wyznaczników konkurencyjności firmy? Zdecydowanie tak. Coraz częściej to właśnie kompetencje i umiejętności kadry postrzegane są jako nośnik sukcesu firmy. Rozwój pracowników jest współzależny z rozwojem firmy. Dlatego sprawą najwyższej wagi powinno być stosowanie takich narzędzi zarządzania ludźmi, które stymulują pracowników do ciągłego rozwoju i podnoszenia efektywności swojej pracy.

Wspieramy naszych klientów w przygotowaniu praktycznych i funkcjonalnych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w następujących obszarach:

Podstawowe Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi:

 • Procedury rekrutacyjno-selekcyjne
 • Budowanie ścieżek rozwoju pracowników,
 • Budowanie programów Talentów
 • Proces Adaptacji pracowników
 • Budowanie ksiąg procesów HR

Instrumenty motywacji i rozwoju pracowników:

 • System ocen okresowych
 • System wynagrodzeń
 • System motywacji i zaangażowania
 • System awansów i ścieżek karier
 • System Kafeteryjny
 • Narzędzia oparte na TQM
 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Badania opinii pracowniczych
 • Budowanie zespołu kadry rezerwowej
 • Budowanie systemu oceny okresowej 180,360

System Kompetencyjny

Efektywne zarządzanie organizacją opiera się na właściwym wyznaczaniu celów działania zarówno działom, pionom jak i pojedynczym pracownikom z uwzględnieniem Key Performance Indicators. Opis stanowisk pracy jest podstawą dla budowania stanowiskowych profili kompetencyjnych, których fundamentem tworzenia powinno być określenie misji, zarówno dla całego przedsiębiorstwa, jak i dla poszczególnych stanowisk. Obecnie profile kompetencyjne służą głównie jako uzupełnienie wartościowania pracy, są także podstawą przy dokonywaniu ocen pracowniczych.
Spójne w kontekście całej organizacji, tworzą kluczowe kompetencję biznesowe.

Pomagamy naszym klientom stworzyć i zidentyfikować:

kluczowe kompetencje biznesowe całej organizacji,

kompetencje stanowiskowe, kompetencje grup roboczych,

słowniki kompetencji, skupiska kompetencji,

modele kompetencyjne dedykowane całej organizacji lub wydzielonym w niej obszarom.

Kompetencyjny opis stanowisk

 

Programy Talent Management

Programy Talent Management odgrywają istotną rolę rozwojową w organizacji. Ich celem jest identyfikowanie, rozwijanie i zatrzymanie w organizacji Talentów – tj. osób, które mają ogromny potencjał rozwojowy i mogą w krótkiej przyszłości zająć stanowiska kierownicze oraz tych osób, które mają unikalną i kluczową dla organizacji wiedzę lub kompetencje. Programy Talent Management zakładają usystematyzowane podejście, przejrzyste reguły, różnorodne, praktyczne działania rozwojowe oraz silne zaangażowanie zarówno po stronie kadry menedżerskiej jak i samych Talentów. Dobrze prowadzone programy Talent Management promują właściwą postawę i wartości, tworzą kulturę nastawioną na rozwój oraz zapewniają organizacji ciągłość zatrudnienia na kluczowych stanowiskach i zatrzymanie najlepszych osób w swoich strukturach.

Pomagamy naszym Klientom w przygotowaniu i wdrożeniu założeń programów Talent Management, w diagnozie osób, które są Talentami oraz zaplanowaniu indywidualnych i grupowych ścieżek rozwoju dla tych osób. Wspieramy także proces komunikacji i promocji programu zarówno wewnątrz organizacji jak i na zewnątrz.