Jak odkrywać macierzyństwo-Coaching Rodzicielski

Dzieci są naszą przyszłością. Chcesz stać się bardziej świadomym rodzicem, chcesz wspierać rodziców w procesie wychowawczym – zostań Coachem Rodzicielskim!

W chwili, gdy człowiek zostaje rodzicem, staje wobec najtrudniejszego i zarazem najpiękniejszego zadania w swoim życiu – towarzyszenia dziecku na drodze jego rozwoju. Staje się odpowiedzialny za to, jak przygotuje je do samodzielnego życia oraz zapewnienie mu optymalnych warunków rozwoju. Rodzic, pragnący świadomie uczestniczyć w procesie wychowawczym, dba o poszerzanie i wzmacnianie własnych kompetencji rodzicielskich. W naszym coraz bardziej złożonym społeczeństwie rodzice stają przed większą ilością wyzwań niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego metody wsparcia proponowane rodzinie muszą ulec zmianie, aby w adekwatny sposób wspierać te głębokie przemiany i sprostać nowym wyzwaniom wychowawczym.
Coaching jest sprawdzoną metodą pracy nad rozwojem osobistym, skierowaną na osiąganie wyznaczonych celów. Przyjmuje wiele form i w różny sposób wyraża się w poszczególnych obszarach ludzkiej działalności. Charakterystycznymi elementami coachingu są: partnerska relacja między coachem a osobą coachowaną, szacunek i wzajemne zaufanie, empatia, umiejętność słuchania i rozumienia oraz umiejętność motywowania. W odpowiedzi na potrzeby współczesnych rodziców zrodziła się myśl włączenia metody coachingowej do rodzicielstwa. W ten sposób powstała idea Coachingu Rodzicielskiego, która zyskuje na świecie coraz większą popularność.
Celem Coachingu Rodzicielskiego jest:

  • Doskonalenie kompetencji rodzicielskich, by świadomie dbać o prawidłowy rozwój dziecka;
  • Budowanie relacji rodzice-dziecko na każdym etapie rozwoju dziecka;
  • Wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, by stawały się wartościowymi ludźmi.

Współczesny świat nastawiony jest na pomnażanie dóbr materialnych i inwestowanie we wszystko, co przynosi zysk. Równocześnie poszukuje dróg prowadzących do sukcesu. Jesteśmy przekonani, że najwyższą wartością w życiu każdego rodzica jest dziecko, a najważniejszą inwestycją – jego pełny, prawidłowy rozwój. Poczucie sukcesu i satysfakcji stanie się udziałem tych, którzy zainwestują wszelkiego rodzaju posiadane dobra, umiejętności i czas w odpowiedzialne wychowanie swoich dzieci. Coraz więcej rodziców czuje potrzebę samorozwoju oraz posiadania wiedzy i kompetencji rodzicielskich, aby móc świadomie kształtować proces wychowawczy. Pragną oni odkrywać w dziecku jego możliwości, wzmacniać pozytywne postawy, a przede wszystkim przekazywać i realizować istotne wartości, by mogło stać się szczęśliwym człowiekiem. Tak rozumiane i spełniane rodzicielstwo pozwala uniknąć wielu sytuacji trudnych i daje satysfakcję na każdym etapie życia dziecka.

Zapraszam do Pierwszej w Polsce Szkoły Coachów Rodzicielskich.
Szkoła skierowana jest do dwóch grup odbiorców:

  • Specjalistów (pedagogów, psychologów) pragnących w swej pracy wspierać rodziców w procesie wychowawczym, uczyć ich, jak mogą wykorzystywać metody coachingu rodzicielskiego w relacjach z dzieckiem- a tym samym uczyć rodziców jak być coachem rodzicielskim, w odniesieniu do swoich dzieci.
  • Rodziców, którzy chcą podnieść swoje kompetencje i stać się coachem dla swojego dziecka, aby w pełni uczestniczyć w jego rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *