PROGRAMY ROZWOJOWE Z KOŃMI – HorsesBalance

„Doświadczaj, poczuj, otwórz umysł na nowe spojrzenie”

HorsesBalance to połączenie Coachingu wraz z nurtem Horses Assisted Education. Obcowanie z końmi uczy opanowania, zmusza do budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Relacja z koniem pozwala spojrzeć z innej perspektywy na relacje międzyludzkie, komunikację i efektywność zespołową. Prowadząc konia do obranego celu pokonują własne obawy i ograniczenia, muszą wykazać się inicjatywą i kreatywnością. Kolejne ćwiczenia HorsesBalance pozwalają uczestnikom odkryć swoje mocne i słabe strony w procesach pozyskiwania akceptacji współpracowników i budowy autorytetu.

Zachowania koni w stadzie, w kontakcie z człowiekiem, podczas ćwiczeń dostarczają analogii obrazowo trafiających w codzienne doświadczenia zawodowe uczestników w obszarach zarządzania i organizacjami biznesowymi, efektywnej komunikacji, przywództwa, negocjacji, pokonywania własnych ograniczeń, budowania autorytetu i charyzmy.

Relacja z koniem pozwala spojrzeć z innej perspektywy na relacje międzyludzkie, komunikację i efektowność zespołową. Koń jest lustrzanym odbiciem naszych  zachowań, leków emocji.

DRUID

Jego rozmiary, siła i szybkość budzą respekt. Jego uroda zniewala.

Magik-czarodziej, specjalista od pracy z ludźmi, uczenia wzajemnych relacji i postaw własnych. Jako trener staję się lustrzanym odbiciem naszych zachowań, reakcji, obaw jak również naturalnych zdolności i ukrytych umiejętności, które warto wykorzystać w relacji z innymi oraz w pracy zespołowej.

Druid od szalonych skoków, galopu przez pola, Przyjaciel od wiatru we włosach, od jabłek na łące… partner w pracy..

Otwórz się na odkrywanie drzemiących w ludziach pokładów energii i potencjału, umożliwiającego rozwój w zakresie wybranym przez klienta.

Nasi Coachowie HorsesBalance – profesjonalni Facilitatorzy  HAE poprzez doświadczanie i odzwierciedlanie ukrytych emocji Klienta przeprowadzą Coaching, trening interpersonalny oparty na doświadczaniu nieznanych emocji i wrażeń.

Indywidualne programy rozwojowe HorsesBalance składają się z 6-8 sesji coachingowych. Sesje odbywają się co 3 tygodnie.

I Sesja – to coaching indywidualnym lub partnerski. W trakcie sesji ustalany jest obszar do pracy,  ustalony cel, a także zawierany jest kontrakt coachingowy.

Czas trwania- 1,5h

II, III ,IV, V Sesja to praca na celach i wartościach poprzez odzwierciedlanie przez pryzmat konia leków, granic przez siebie narzuconych. Sesje składają się z praktycznych ćwiczeń opartych o werbalne i niewerbalne doświadczanie i aktywne tworzenie rzeczywistości.

Każda sesja -2-2,5h

IV , V Sesja. W trakcie  tych sesji opartych na przezwyciężaniu swoich przekonań dotyczących własnej kreowanej rzeczywistości  i własnej osoby, możliwe jest wsparcie osoby bliskiej uczestniczącej podczas sesji.

Każda sesja -2-2,5h

VI Sesja jest coachingiem podsumowującym indywidualny proces rozwojowy klienta.

Każda sesja -2-2,5h

Cena programu: 2000,00 zł

 „Coaching z końmi to metafizyczna przygoda. To szansa na spojrzenie na siebie przez lustro strachów, emocji, masek i dziwnych niezrozumiałych postaw. Ćwiczenie z końmi przyśpieszają zobaczenie nowych możliwości w swoim działaniu. To co tutaj nauczyłam się w ciągu jednej sesji, nie osiągnąłbym wieloma miesiącami coachingu”.

Wiola- Dyrektor szkoły

Facilitatorzy szkoleń

Podczas szkoleń trenerami są konie, natomiast Facilitatorzy odpowiadają za przebieg Coachingu moderują je, zachęcają do dyskusji. Szkolenia z udziałem koni w Coaching Balance prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów rozwoju osobistego. Są nimi:

  • JOANNA JAGIELSKA – Coach , trener rozwoju osobistego, certyfikowany facilitator The European Association for Horse Assisted Education, związana z końmi od 30 lat.
  • DRUID…od jabłek, galopu na  łące, magik, czarodziej, związany z Joanną od 16 lat