Coaching Płodności

Kiedy problem powstaje w głowie…

Fertility coaching –Coaching Płodności wspiera proces odnajdowania w sobie spokoju i siły w trakcie długiego okresu oczekiwania na upragnione potomstwo. Indywidualne spotkania prowadzone są z myślą o kobietach i parach mających trudności  z otwarciem się na posiadanie dziecka.
Jest to propozycja dla osób, które mają poczucie zwątpienia i braku sensu, które szukają wsparcia potrzebnego w terapii i w zrozumieniu swojej płodności.

Celem Coachingu Płodności jest wielo perspektywistyczne uruchomienie indywidualnego potencjału związanego z szeroko rozumianą płodnością życiową i otwarcie się na przyjęcie nowego życia wnoszącego wiele zmian w nas samych.

Przed wami wiele nurtujących pytań:

W jakim jestem momencie życia?

Czy będą dobra matką?

Czy pokocham moje dziecko?

Dlaczego wciąż się boję?

Czy dziecko nie zabierze mojej wolności?

Jakie emocje blokują moją płodność?

Jak uruchomić naturalne zasoby w staraniu się o dziecko?

Jak asertywnie dokonać świadomego wyboru?

Pragniesz  utrzymać bliskie i trwałe związki z partnerem w obliczu trudnej sytuacji życiowej?

Chciałabyś spojrzeć na proces leczenia i terapii z “innej” perspektywy?
Stres, napięcie, a także presja społeczna to emocje otaczające nas w świecie. Ciągłe pytania, rodzinne sugestie zamiast motywować , blokują kolejne próby poczęcia dziecka.

Wśród przyczyn, jakie powodują zaburzenia płodności wymieniane są przez ekspertów nie tylko zaburzenia hormonalne, wady i nieprawidłowości narządu rodnego, czynniki odpornościowe, genetyczne i neurologiczne, ale również sfera psychiczna obojga partnerów.

Nagromadzenie obowiązków, ciągły pośpiech, świadomość bezlitośnie upływającego czasu, a niekiedy naciski bliskich osób, mogą powodować nakładanie się na siebie wielu czynników stresu, które mogą blokować funkcje fizjologiczne odpowiadające za poczęcie dziecka. Bardzo wiele zależy od samych partnerów, czy zmienią swoje nastawienie i nawyki w życiu codziennym, mając jako cel doczekanie potomstwa, czy też będą popadać w bezsilność zamykającego się koła przeszkód.

Jednym z pierwszych kroków, jakie należy podjąć skupiając się na psychicznym aspekcie starań o potomstwo, jest próba zmiany sposobu myślenia. Świadome pragnienie bycia matką jest często wyrazem podświadomych, instynktownych wręcz potrzeb.

Coaching Płodności to wspólne wspieranie się we wszelkich działaniach, dialog, który spowoduje, że nie będziemy czuć się samotni w swojej tymczasowej bezsilności dadzą nam poczucie mocy i oparcia w partnerze. Radość, odprężenie i poczucie szczęścia są najlepszymi drogowskazami na drodze do odblokowania swoich pokładów energii, co ma wielkie szanse zaowocować upragnioną ciążą.

W trakcie procesu Coachingu Płodność, gdy  partnerzy zaczynają pełniej rozumieć i doceniać wzajemne relacje między sobą, nadchodzi czas na skupienie na relacjach z resztą otoczenia. Nie ma sensu zaprzątać sobie głowy konfliktami, bojaźnią o jutro czy nagminnym zastanawianiem się, czy robimy coś źle i ile winy związanej z problemem zajścia w ciążę leży po naszej stronie. Psychika jest bardzo delikatną sferą, indywidualną dla każdego człowieka, a jej higiena powinna być tak samo ważna, jak prysznic brany codziennie rano.

Nauczmy się żyć w zgodzie ze sobą i dla siebie, a będziemy odbierani przez otoczenie jako osoby pogodne, świadome swojej wartości i otwarte na dialog z otoczeniem. Dodatkowym bonusem będzie gotowość do poświęceń związanych z opieką i wychowaniem dziecka, które wynikać będą ze świadomej, głębokiej i bezgranicznej miłości wobec niego.

 „Czasem oczekiwanie jest już miłością” – zmieniając swój sposób myślenia o staraniach o potomstwo, warto uświadomić sobie sens tych słów. Oczekiwanie na nasze dziecko powinno przebiegać w harmonii z samym sobą i pełni miłości oraz wzajemnej akceptacji między partnerami, a także z całym otoczeniem. Te tygodnie, czy miesiące powinny być faktycznie czasem oczekiwania, przygotowań, wstępu do nowego, odmiennego etapu życia. Dbałość o siebie, korzystanie z piękna otaczającego nas świata, realizowanie się w pasjach, fascynacjach daje poczuć pełnię życia i poczucie mocy, własnej wartości, przynależności do natury i społeczności. Sam akt poczęcia nie stanie się wtedy rutyną czy przykrym obowiązkiem, ale oczekiwanym bądź przeciwnie – spontanicznym wydarzeniem.

Dzięki zajęciom coachingu płodności:

  • Zbudujesz pozytywne nastawienie
  • Uwierzysz w siebie
  • Zidentyfikujesz swoje wewnętrzne ograniczenia i blokady
  • Zidentyfikujesz swoje lęki
  • Poznasz techniki relaksacyjne

ZAPRASZAMY DO WASZEJ DROGI KU ŚWIADOMEMU MACIERZYŃSTWU