ABC OCENY OKRESOWEJ


Szybko rozwijająca się gospodarka oraz potrzeba rynku sprawiła, że współczesne organizacje dostrzegły potencjał zasobów ludzkich. Ludzie wnoszą największy wkład w sukces każdej organizacji. To oni tworzą jej kulturę, atmosferę i wypracowują efekty ekonomiczne. Kluczem do efektywnego wykorzystania ich potencjału w realizacji postawionych celów i zadań jest właściwe poznanie pracowników, czyli rozpoznanie ich możliwości oraz ograniczeń.
Proces oceny może być wykorzystywany do zbierania informacji na temat umiejętności, wiedzy i stylów zachowań danej osoby. Wyniki uzyskane podczas takiej oceny, mogą zostać wykorzystane przez kadrę zarządzającą firmy do różnorodnych celów / projektów:

 • ewaluacja,
 • motywacja pracowników,
 • rozwój pracowników, analiza potrzeb szkoleniowych,
 • zwiększanie efektywności zespołowej,
 • wprowadzanie zmian organizacyjnych.

Ocena 360 stopni

to wielostronna, obiektywna ocena kompetencji pracownika w zakresie wyznaczonych obszarów zawodowego funkcjonowania. Podstawą oceny jest informacja zwrotna uzyskiwana od przełożonych, podwładnych, współpracowników a niekiedy również przez klientów/ dostawców. W zależności od zakresu oceny możliwe są badania 360 stopni, gdzie każdy z ocenianych dokonuje samooceny, oraz otrzymuje informacje o sposobie pracy, umiejętnościach od innych oraz odpowiednio 180 stopni, 270 stopni. Ocenie poddawane są wyłącznie kompetencje pracowników (rozumiane jako możliwe do zaobserwowania zachowania) a podstawę do niej stanowią ustrukturalizowane formularze.

Korzyści dla pracodawcy

 • Uzyskanie informacji będących podstawą decyzji personalnych w firmie
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa stawiającego na rozwój
 • Profesjonalne badanie potrzeb szkoleniowych pracowników

Korzyści dla pracownika

 • Zwiększenie świadomości mocnych stron oraz obszarów rozwojowych, umożliwiające poprawienie jakości swojej pracy
 • Możliwość samodzielnego tworzenia planu rozwoju
 • Poprawa komunikacji z przełożonym

Ocena 180 stopni

Jest to zbliżony sposób oceny pracownika do oceny 360 stopni z tą tylko różnicą, że osoba oceniana jest przez jedynie przez bezpośredniego przełożonego i samego siebie.

Na proces oceny podobnie jak w przypadku oceny 360 stopni, będą się składać następujące etapy:

 • przygotowanie kwestionariusza oceny,
 • kampania informacyjna poprzedzająca proces oceny,
 • szkolenie osób oceniających,
 • opracowanie wyników w formie szczegółowego raportu,
 • koordynowanie i moderowanie spotkań zapewniających informację zwrotną,
 • doradztwo w zakresie planowania dalszego rozwoju pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *